Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela II 22. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		Baghdad
		-------------------------------------------------------

		they said: Baghdad
		and a city sprouted
		as a thousand gardens
		oval towers
		gates decorated with mermen
		stairs
		stairs
		churches

		the bewitched city blossomed
		leaves climbed
		the tall tree trunks
		and before the rise of the first dawn
		the mouths of flowers opened
		kisses flew out buzzing
		like golden bees

		I pulled pins out of my hair
		covered your face with my hair
		for you to live
		in the bewitched city
		Baghdad...
		
		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    2 November 2004 Chicago, Illinois

		Bagdad
		-------------------------------------------------------

		powiedzieli: Bagdad
		i wyrosl/o
		miasto tysia/cem ogrodo/w
		wiez/ owalnych
		bram zdobionych trytonami
		schodo/w
		schodo/w
		kos/ciol/o/w

		rozkwitl/o zaczarowane miasto
		na wysmukl/e pnie drzew
		wspie/l/y sie/ lis/cie
		i nim jeszcze wstal/ pierwszy s/wit
		otworzyl/y sie/ usta kwiato/w
		jak zl/ote pszczol/y
		wyfrune/l/y pocal/unki brze/cza/c

		wycia/gne/l/am szpilki z wl/oso/w
		przykryl/am ci twarz wl/osami
		z/ebys/ zamieszkal/
		w zaczarowanym mies/cie
		Bagdad...

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up