Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela II 32. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***smoke from a chimney)
		-------------------------------------------------------

		smoke from a chimney
		the red
		a few trees
		and a lot of grasses
		-- grass a Cenozoic era plant
		from the Quaternary period
		grows rampantly
		on the earth's surface

		and so the smoke --
		the red of bricks
		on the greenery's backdrop
		-- frame it
		hang it --

		the answer to a great questionnaire
		what the average earth's inhabitant dreams about

		the red of blood
		on the greenery's backdrop
		the smoke
		
		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    11 November 2004 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		dym z komina
		czerwien/
		troche/ drzew
		i duz/o traw
		-- trawa ros/lina ery kenozoicznej
		czwartorze/du
		pleni sie/ bujnie
		na powierzchni ziemi

		a wie/c dym --
		czerwien/ cegiel/
		na tle zieleni
		-- oprawic/ w ramki
		powiesic/ --

		odpowiedz/ na wielka/ ankiete/
		o czym marzy przecie/tny mieszkaniec ziemi

		czerwien/ krwi
		na tle zieleni
		dym

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up