Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela II 42. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***Sicily is an island in the Mediterranean Sea)
		-------------------------------------------------------

		Sicily is an island in the Mediterranean Sea
		thus her feet run off lengthwise and cloudily
		through the moonlight
		disquiet lodges in them
		the night dances on tiptoe

		had she loved --

		the suffocated flame
		covered her hair with soot -- now it is darker
		than all the nights not brightened
		by idolatrous whisper

		had she loved --

		with a cat's hungry gaze
		she spies the falling leaves of moments
		as they disappear -- not touching the ground
		stuck to the full moon
		the night blossoms
		
		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    12 November 2004 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		Sycylia to jest wyspa na Morzu S/ro/dziemnym
		wie/c jej stopy w dal biegna/ podl/uz/nie i chmurno
		poprzez s/wiatl/o ksie/z/yca
		niepoko/j w nich mieszka
		na uniesionych palcach tan/czy noc

		gdyby kochal/a --

		zduszony pl/omien/
		okopcil/ wl/osy -- i sa/ bardziej ciemne
		niz/ wszystkie noce kto/rych nie rozjas/nil/
		szept bal/wochwalczy

		gdyby kochal/a --

		gl/odnym wzrokiem kota
		s/ledzi opadaja/ce lis/cie chwil
		gdy nie dotykaja/c ziemi -- nikna/
		przylgl/a do pel/ni
		rozkwita noc

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up