Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela II 86. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***I had just a bit of spring in my fingers)
		-------------------------------------------------------

		I had just a bit of spring in my fingers
		wind in my hair
		a smile
		scattered with a slender shudder
		on the water
		I was poor

		and so Croesus came
		dressed in purple
		and pulled a shower of gold
		from the heavens' bottomless depths

		a million stars
		danced
		under the lilac tree
		I took these stars
		and pinned them to my green dress
		so they would shine

		the night was warm and soft
		and so when you saw me
		dressed in the night
		you paused
		dazzled by these riches
		you voicelessly said
		I love you
		you said --
		I bought love
		for a million
		of heaven's stars
		
		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    10 December 2004 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		mial/am tylko nieco wiosny w palcach
		wiatru we wl/osach
		us/miech
		rozsypany cienkim dreszczem
		po wodzie
		byl/am biedna

		wie/c Krezus
		przyszedl/ ubrany w fiolet
		i sypnal/ zl/otem
		z przepastnych otchl/ani nieba

		milion gwiazd
		zatan/czyl/o
		pod bzowym pniem
		wzie/l/am gwiazdy
		do zielonej sukienki
		przyszpilil/am z/eby s/wiecil/y

		noc byl/a ciepl/a i mie/kka
		wie/c kiedy mnie ujrzal/es/
		ubrana/ w noc
		stana/l/es/
		ols/niony tym bogactwem
		powiedzial/es/ gl/ucho
		kocham cie/
		powiedzial/es/ --
		kupil/am mil/os/c/
		za milion gwiazd
		nieba

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up