Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela II 97. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***buried in the fur of a polar she-bear)
		-------------------------------------------------------

		buried in the fur of a polar she-bear
		I teach the stars
		love

		I explain to the stars
		that love is a truth
		which results
		at the end of every equation

		entangled in bear fur
		I whisper

		and the stars
		come close

		they confirm

		jealous
		I cover up the beauty of your mouth

		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    27 January 2006 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		zagrzebana w futro bial/ej niedz/wiedzicy
		gwiazdy ucze/
		mil/os/ci

		wyjas/niam gwiazdom
		z/e mil/os/c/ jest prawda/
		kto/ra wynika
		na kon/cu kaz/dego ro/wnania

		zapla/tana w niedz/wiedzie futro
		szepcze/

		a gwiazdy
		podchodza/ blisko

		potwierdzaja/

		zazdrosna
		zasl/aniam urode/ ust twoich

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up