Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela II 100. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***How to part with your stubborn mouth.)
		-------------------------------------------------------

		How to part with your stubborn mouth.
		Each evening it awaits me between the window
		and the dark cupboard's side -- pressed into
		the corner in the spider's old lodging place.
		My mother chased away the spiders -- armed with
		a broom and a smile -- but your mouth has resisted
		both the broom and her naive words.
		It has remained in the corner.
		Each evening I lie down in bed alone and that's when
		it begins to shine -- at first it appears slightly
		green -- then it yellows like leaves do only to
		arrive in an orgy of purple ivy at midnight. Ever
		since I had your mouth I have believed in ghosts.
		Midnight strikes -- the twelve slow chimes twist
		into the cupboard's side -- with the redness of my
		stubborn blood.

		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    29 January 2006 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		Jak sie/ rozstac/ z twoimi upartymi ustami.
		Co wieczo/r oczekuja/ na mnie pomie/dzy oknem
		a bokiem ciemnego kredensu -- przyparte w ka/t
		do dawnego mieszkania paja/ka.
		Paja/ki przepe/dzil/a moja matka -- uzbrojona
		w miotl/e/ i us/miech -- ale twoje usta oparl/y
		sie/ i miotle i jej naiwnym sl/owom.
		Zostal/y w ka/cie.
		Co wieczo/r kl/ade/ sie/ do l/o/z/ka sama i
		wtedy zaczynaja/ s/wiecic/ -- najpierw sa/
		lekko zielone -- z/o/l/kna/ jak lis/cie z/eby
		orgia/ purpurowego dzikiego wina stac/ sie/
		o po/l/nocy. Odka/d mam twoje usta uwierzyl/am
		w duchy. Po/l/noc bije -- dwanas/cie powolnych
		uderzen/ wkre/ca sie/ w bok kredensu -- czerwienia/
		mojej upartej krwi.

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up