Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela II 104. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***through the water and barefoot and onto the lips)
		-------------------------------------------------------

		through the water and barefoot and onto the lips
		and on tiptoe and climbing and a smile
		and that's all -- into the house into the house
		four-cornered
		in which -- nuzzled to my cheek --
		you will fall asleep --

		a bit of mad autumn in the streaks of rain
		a bit of winter -- so that
		a fire is needed to warm one's fingers
		a few angry dancing flames
		to rescue the spring like a frozen nestling

		take me -- I am like a cloud
		I am like an owl that sleeps under a cloud
		I grow lodged so in the wide earth
		I climb all green -- toward the sun

		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    1 February 2006 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		poprzez wode/ i boso i na usta
		i na palce i wspie/ta i us/miech
		i to wszystko -- w dom w dom
		czworoka/tny
		w kto/rym -- przytulony do mojego policzka --
		us/niesz --

		troche/ ws/ciekl/ej jesieni w strugach deszczu
		troche/ zimy -- z/eby trzeba
		ogniem rozgrzewac/ palce
		troche/ zl/ych tan/cza/cych pl/omieni
		z/eby wiosne/ jak zamarzl/e piskle/ ocalic/

		wez/ mnie -- jestem jak obl/ok
		jestem jak sowa co s/pi pod obl/okiem
		tak rosne/ na ziemi szerokiej
		tak sie/ pne/ zielono -- do sl/on/ca

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up