Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 

Halina Poswiatowska canon in translation.  Dziela I 106. / DZIELA 1-2
not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2

		(Dedicated) To a Child
		-------------------------------------------------------

		what was it -- a peek of spring sunshine
		   it rustled in the leaves
		light flared up all golden
		and exploded as a firework in song
		first -- rootstock reamed the snow
		in springtime
		then grew taller
		white -- tiny
		straight
		in the skies three little stars shone
		and sang
		look what a funny fellow that
		    how small
		and he smiled at his
		    softly plated
		cradle -- moved
		his tiny hand
		the three little stars stooped lower
		curious
		and now -- only one remains
		but two -- shine aquamarine
		in the open eyes of the child


			Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
			translated from the Polish
			by Marek Lugowski marek@enteract.com
			19 December 2000 Chicago

		Dziecku
		-------------------------------------------------------

		co to byl/o -- promyk wiosenny
		   w lis/ciach zaszeles/cil/
		s/wiatl/o sie/ rozzl/ocil/o
		i wybuchl/o fajerwerkiem w pies/ni
		najpierw -- kl/a/czek przebijal/ s/nieg
		wiosna/
		a potem wyro/sl/
		bial/y -- malutki
		prosto
		na niebie s/wiecil/y trzy gwiazdki
		i s/piewal/y
		spo/jrzcie jaki s/mieszny
		   jaki mal/y
		a on w kol/yske/
		   pleciona/ mie/kko
		us/miechal/ sie/ -- poruszal/
		ra/czka/ malen/ka/
		trzy gwiazdki pochylil/y sie/ nisko
		ciekawe
		i nagle -- tylko jedna
		a dwie -- s/wieca/ zielonkawo
		w rozwartych oczach dziecka

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997.  Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
	Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
	Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

			- HalinaFAQ and translation repository -
			http://twice22.org/HalinaFAQ/

up