Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 

Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela I 117. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		Romance on the Wall
		-------------------------------------------------------

		Brown -- like cocoa
		 with eyes narrowed by desire
		biting the little plaits
		of a little girl in a colorful skirt

		Green stripes -- dark
		  plaited with laughter
		held fast with a dead snap
		  of unfulfilled lust

		Guiltless little feet lodged in sand
		and lips like the new moon
		the moon -- a thin shaft of light
		pinned them to the wall over the bed
		
		I looked in the morning -- the boy eyes half-closed
		held the thin plait in his mouth
		at noon -- he slinked a kiss
		over her hueless lips

		At night -- a rustle awakened me
		  the moon was rustling
		over the plaited bodies
		  in yellow sand


			Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
			translated from the Polish
			by Marek Lugowski marek@enteract.com
			20 March 2002 Chicago

		Romans na s/cianie
		-------------------------------------------------------

		Bra/zowy -- kakaowy
		 z oczywa zwe/z/onymi pragnieniem
		gryzl/ warkoczyki
		dziewczynki w kolorowej spo/dniczce

		Paski zielone -- ciemne
		  przeplatane s/miechem
		zapie/te na gl/uchy zamek
		  nie spel/nionej z/a/dzy

		Niewinne stopki zanurzone w piasku
		i usta jak no/w
		ksie/z/yc -- wa/ska/ szpilka/ s/wiatl/a
		przybil/ ich do s/ciany nad lo/z/kiem

		Patrzyl/am rano -- chl/opiec mruz/yl/ oczy
		warkoczyk cienki trzymal/ w ustach
		w pol/udnie -- przemkna/l/ pocal/unkiem
		po jej bledziutkich wargach

		Noca/ -- obudzil/ mnie szelest
		  ksie/z/yc szeles/cil/
		nad splecionymi cial/ami
		  w zo/l/tym piasku

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
	Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
	Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

			- HalinaFAQ and translation repository -
			http://twice22.org/HalinaFAQ/

up