Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela I 258. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***you've got hair that irks me with its beauty)
		-------------------------------------------------------

		you've got hair that irks me with its beauty
		and hands
		whose hard caress
		straightened by tenderness
		keeps wandering
		over the hooks of my skirt

		your hips
		would please the aesthetic sense
		of the most spoiled princesses

		a mouth
		whose unusual skill
		exceeds the slender brown pine bole

		a homeless wasp
		builds a nest
		inside your mouth
		and uses its wings of helpless words
		to gather love's heavy golden honey

		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    8 February 2004 Chicago, Illinois


		***
		-------------------------------------------------------

		masz wl/osy draz/nia/ce uroda/
		re/ce
		kto/rych twarda pieszczota
		rozprostowana tkliwos/cia/
		bl/a/dzi
		po haftkach mojej spo/dnicy

		twoje biodra
		zadowolil/yby smak estetyczny
		rozkapryszonych ksie/z/niczek

		usta
		umieje/tnos/cia/ niezwykl/a/
		przes/cigaja/ce wa/ski brunatny pien/ sosny

		bezdomna osa
		we wne/trzu twoich ust
		buduje gniazdo
		aby skrzydl/ami nieporadnych sl/o/w
		zgarniac/ cie/z/ki zl/oty mio/d mil/os/ci

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up