Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela I 266. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***don't look at me)
		-------------------------------------------------------

		don't look at me
		I won't tell your mouth about my sorrow
		neither will I cover it
		with the loveliest of landscapes the autumnal
		I will not adhere to your lips
		with a red maple leaf
		but I will sit higher
		against your still eyes

		do you remember that tree
		hung with green dates
		the tropic of Brazil
		the freshness of Analusian words
		and the shadow which grew above us
		inseparable from the tree
		and stood
		guarding our creeping mouths
		
		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    5 October 2004 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		nie patrz na mnie
		twoim ustom o moim smutku nie powiem
		ani nie zechce/ ich zasnuc/
		najpie/kniejszym z krajobrazo/w bo jesiennym
		nie przylgne/ do twoich warg
		czerwonym lis/ciem klonu
		ale przysia/de wyz/ej
		naprzeciw nieruchomych oczu

		a pamie/tasz to drzewo
		zielonymi obwieszone daktylami
		tropik Brazylii
		s/wiez/os/c/ andaluzyjskich sl/o/w
		i cien/ nieodl/a/czny od drzewa
		kto/ry wyro/sl/ nad nami
		i stal/
		na straz/y naszych pel/gaja/cych ust

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up