Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela I 272. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***let your eyes gather me)
		-------------------------------------------------------

		let your eyes gather me
		I will tremble
		a droplet on a leaf
		in your dim brown hand

		so close
		that I can feel
		your neck's exotic scent

		you smell
		of the ground tobacco leaf
		of the high palm leaf
		glistening in the rain

		let your smile take me
		I will open before you
		like a cloud that you long for
		standing on the dark earth

		so close
		that I can touch
		your brown neck
		
		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    29 October 2004 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		zgarnij mnie oczyma
		be/de/ drz/al/a
		kropla na lis/ciu
		w twojej mrocznej brunatnej dl/oni

		tak blisko
		z/e moge/ odczuc/
		egzotyczny zapach twojej szyi

		pachniesz
		zmielonym lis/ciem tytoniu
		wysokim lis/ciem palmy
		w deszczu ls/nia/cym

		wez/ mnie us/miechem
		otworze/ sie/ przed toba/
		jak obl/ok za kto/rym te/sknisz
		stoja/c na ciemnej ziemi

		tak blisko
		z/e moge/ dotkna/c/
		twojej brunatnej szyi

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up