Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela I 274. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***he moved his eyes over my face)
		-------------------------------------------------------

		he moved his eyes over my face
		as if it were his hand
		and soon the surface of my skin answered him
		warmly
		he saw all of me
		bright
		giving myself to him to no end

		and he was dark
		like the bitter foretaste of pleasure
		spread on a palm frond
		like water drops
		shaky

		he flew over my mouth in the guise of a smile
		tartly
		bit my lips
		and walked away
		into the night's blue tomorrow
		
		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    29 October 2004 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		przesuna/l/ po mojej twarzy oczyma
		jak re/ka/
		i zaraz ciepl/o
		odpowiedzial/a mu powierzchnia mojej sko/ry
		zobaczyl/ mnie cal/a/
		jasna/
		oddaja/ca/ mu sie/ bez kon/ca

		a byl/ ciemny
		jak gorzki przedsmak rozkoszy
		rozpostarty na palmowym lis/ciu
		kroplami deszczu
		chwiejny

		przemkna/l/ po moich ustach us/miechem
		cierpko
		przygryzl/ moje wargi
		i odszedl/
		w niebieskie jutro nocy

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up