Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela I 291. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		untitled (***On the stony island -- a landscape contoured with)
		-------------------------------------------------------

		On the stony island -- a landscape contoured with
		an icicle, set in all the night's stars. They
		burn. The sharp roofs of houses prick the sky --
		it bleeds. Underneath the dance of the golden
		lamps the simple angels of desires fly low --
		the human eyes in the marble of still faces.
		On the stony island generations blossom and the
		ocean absorbs the thick	scent of subtropical
		flowers.
		The ocean licks the stony island's feet. Manhattan --
		my home. Manhattan -- my hell and heaven.
		Manhattan -- my only homeland. When I will be
		dying I will lie down on the stony island's
		shore, and the ocean will put under my head
		a pillow of brown foam. Manhattan -- the open
		eyes of the houses -- shine.
		
		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    29 October 2004 Chicago, Illinois

		***
		-------------------------------------------------------

		Na wyspie kamiennej obrysowany soplem lodu --
		krajobraz oprawiony we wszystkie gwiazdy nocy.
		Pl/ona/. Ostre dachy domo/w nakl/uwaja/ niebo --
		krwawi. Pod tan/cem zl/otych lamp fruwaja/ nisko
		proste aniol/y pragnien/ -- oczy ludzkie w marmurze
		nieruchomych twarzy. Na wyspie kamiennej pokolenia
		zakwitaja/ i duszny zapach podzwrotnikowych
		kwiato/w -- ocean chl/onie.
		Ocean liz/e stopy kamiennej wyspy. Manhattan --
		mo/j dom. Manhattan -- moje piekl/o i niebo.
		Manhattan -- moja jedyna ojczyzna. Gdy be/de/ umierac/
		pol/oz/e/ sie/ na brzegu wyspy kamiennej a ocean
		poduszke/ z brunatnych pian podsunie pod moja/
		gl/owe/. Manhattan -- otwarte oczy domo/w -- s/wieca/.

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up