Poems not in Wiersze Wybrane. Pages from Dziela 1-2
Halina Poświatowska (English translations + Polish originals):

 

 Halina Poswiatowska canon in translation. Dziela I 293. / DZIELA 1-2
(poems not in _Wiersze Wybrane_ (Selected Poems), Jan Zych ed. / DRAFT2)

		The Charm of the Subjunctive Mood
		-------------------------------------------------------

		well you see
		you could call me your wife
		you could set me
		on New York's tallest roof
		and give the round earth
		suddenly -- small
		to my hungry fingers
		my fingers and mouth

		you see
		I could waggle my feet
		in completely new shoes
		over New York's roofs
		and fear
		at night
		the dusky face of the blackest Black man

		you could on a hot afternoon
		bring the ice's clear piece of glass
		and instead of a kiss
		put it to my melting mouth

		you could
		kiss my mouth
		and my hair
		so very lonely in their constant presence
		smooth them into a smile
		with your smart hand
		into darkness
		
		
		    Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
		    translated from the Polish
		    by Marek Lugowski marek@enteract.com
		    30 October 2004 Chicago, Illinois

		Urok trybu przypuszczajacego
		-------------------------------------------------------

		no widzisz
		mo/gl/bys/ mnie nazwac/ z/ona/
		mo/gl/bys/ mnie posadzic/
		na najwyz/szym dachu New Yorku
		i ziemie/
		okra/gl/a/ nagle -- mal/a/
		gl/odnym palcom dac/
		palcom i ustom

		widzisz
		mogl/abym chwiac/ nogami
		w zupel/nie nowych pantoflach
		ponad dachami New Yorku
		i noca/
		bac/ sie/
		mrocznej twarzy najczarniejszego Murzyna

		mo/gl/bys/ w gora/ce pol/udnie
		przynies/c/ przejrzyste szkiel/ko lodu
		i zamiast pocal/unku
		wl/oz/yc/ do topnieja/cych ust

		mo/gl/bys/
		pocal/owac/ moje usta
		i wl/osy
		bardzo samotne w swej nieustannej obecnos/ci
		dl/onia/ zre/czna/
		w us/miech zagl/adzic/
		w mrok

source:
Halina Poswiatowska, _Dziela, Poezja 1 and 2_ (_The Works, Poetry 1 and 2_),
Wydawnictwo Literackie, Krakow: 1997. Source language: Polish.

Copyright Information Data (CID):
    Copyright by Teresa M. Pore/bska and Zbigniew Myga
    Copyright by Wydawnictwo Literackie, Krako/w 1997

            - HalinaFAQ and translation repository -
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up