Wiersze Wybrane, page 17
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Over Heloise [1st of 2 of the same title, 1st poem in book]
		------------------------------------------------------------

		Heloise was not sinful
		Heloise had no veil
		Heloise slept in no river

		she carried her golden nakedness around
		on dusty streets
		the giant pines -- which died before her
		sang: -- hosanna hosanna

		Heloise -- a green stem
		Heloise -- a flower's bud
		Heloise -- a sallow cherry		
		kneeling heavy bended by the heft of fruit

		hosanna -- they called -- hosanna
		
		then they took the white Heloise
		dressed her in a white veil
		and drowned her in a sad river

		Heloise's sleek golden body
		
		-- hosanna --

	Polish text copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
	Nad Heloizą [1st of 2 same title]
	---------------------------------------------------------------------

		Heloiza nie była grzeszna
		Heloiza nie miała welonu
		Heloiza nie spała w rzece
		
		obnosiła swoją złotą nagość
		po zakurzonych ulicach
		wielkie sosny -- umarłe przed nią
		śpiewały: -- hosanna hosanna
		
		Heloiza -- zielona łodyga
		Heloiza -- zalążek kwiatu
		Heloiza -- smagła czereśnia
		przyklękła pod ciężarem plonu
		
		hosanna -- krzyczeli -- hosanna
		
		potem wzieli Heloizę białą
		ubrali w biały welon
		i w smutnej utopili rzece
		
		Heloizy złote obłe ciało
		
		-- hosanna --
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
			translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
			http://twice22.org/HalinaFAQ/

up