Wiersze Wybrane, page 18
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

        Over Heloise [2nd]
        -----------------------------------------------------------

        she asked of the day -- but why
        in turn it rose all silver and combed the clouds
        she took tall pines into confidence
        she ran up the hill to fall silent

        O sun -- she shouted -- sun
        please go out as my love did
        shine no more sun
        she would cover her eyes

        through dessicated branches the wind
        hunched over her
        it touched a lock of hair
        she quivered
        with one hand she pushed the wind away

        the sun did go out

        caught in the moon's netting
        she thrashed the four-gilled
        tiny sunfish
        dragged up on the strand

	Polish textCopyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

        Nad Heloiza [2]
        ------------------------------------------------------------

        pytała dnia -- dlaczego
        srebrny wstał i uczesał obłoki
        zwierzała sie sosnom wysokim
        na pagórki wbiegała milkła

        słońce
        zgaśnij jak moja miłość
        nie świeć słońce
        oczy rękoma kryła

        poprzez suche gałęzie wiatr
        pochylony nad nia
        dotkną pasma włosów
        zadrżała
        i ręką odtrąciła wiatr

        zgasło słońce

        złowiona w sieć księżyca
        trzepotała poczwórną skrzelą
        drobna płotka
        wyciągnięta na piach

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

			


up