Wiersze Wybrane, page 22
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

 
		***("my nie wierzymy w pieklo...")
		(p. 22 of _Wiersze wybrane_ , 1989)
		-------------------------------------------------------------
 
		we do not believe in hell
		in the dancing fire
		we femmes are sparks
		each night the sleepy stars
		look in the mirror of our faces

		we of the abyss of the worlds
		smelling of sulphur and tar
		(perfume too is alcohol)
		we fondle in a soft embrace
		both those from hell and those from heaven

		who will damn us
		if not we ourselves with maniacal laughter

		do not touch us by hand
		do not point a finger at us
		shadows of an evening that has died
		in alleys
		-- the streetlights are dancing --
		our naked feet tinkle tinkle

		under the moon like a small silver coin
		(perfume too is alcohol)

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("my nie wierzymy w pieklo")
		(p. 22 of _Wiersze wybrane_, 1989)
		-------------------------------------------------------------
	 
		my nie wierzymy w piekło
		w ogień tańczący
		same jesteśmy iskrami
		w naszych twarzach co noc
		przeglądają się zaspane gwiazdy

		my z otchłani swiatów
		pachnące siarką i smołą
		(perfumy to też alkohol)
		tulimy w miękkim uścisku
		tych z piekła i tych z nieba

		kto nas potępi
		jeśli nie same śmiechem szalonym

		nie dotykajcie nas reką
		nie wytykajcie palcem
		cienie umarłego wieczoru
		wsród zaułków
		-- tańczą latarnie --
		nasze bose stopy dzwonią dzwonią

		pod księżycem jak srebrny pieniążek
		(perfumy to też alkohol)

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up