Wiersze Wybrane, page 26
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		With a Title and a Dedication Appended
		-------------------------------------------------------------

		Berenice did not know that
		missives walked their routes
		on pentagonal legs
		of moons fallen from leaves

		which is why in four-cornered windows
		the sun refused to set
		fading instead in the light of eyes
		come day come night

		of the low clouds she begged wings
		for the messengers she trembled
		her hair she blew as impatience
		entangled into the swiftest breeze

		then once in the three-dimensionality of silver
		a white dove took up residence
		in his beak he carried the good news
		he sang

		creaked the gates of the temple
		the incestuous shears -- afterwards
		that which once was upon the lips
		went upon the heavens
		to hang in gold immense
			BERENICE'S HAIR

		for you
		although I do not believe in returns

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Z tytulem i dedykacja na koncu
		(p. 26 of _Wiersze wybrane_, 1989)
		-------------------------------------------------------------

		Berenika nie wiedziała o tym
		że listy idą drogą
		na pięciokątnych nogach
		z księżyców spadłych liści

		dlatego w czworokątnym oknie
		słońce gasnąć nie chciało
		ale swiatłem oczu płowiało
		dzień noc

		ona skrzydeł od niskich chmur
		listonoszom prosiła drzała
		niecierpliwość włosami wiała
		wplątanymi w najszybszy wiatr

		aż raz w trójwymiarze ze srebra
		zamieszkał biały gołąb
		w dziobie niósł wiadomość wesołą
		śpiewał

		zaskrzypiały świątyni drzwi
		kazirodne nożyczki -- potem
		to co było na ustach
		na niebie
		zawisło niezmiernym zlotem
			WARKOCZ BERENIKI

		dla ciebie
		choć nie wierzę w powroty
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up