Wiersze Wybrane, page 30
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Departures
		-------------------------------------------------------------

		to whom will sparrows pray
		O scarecrow in a straw hat
		you sailed with the wind
		took up living on a rosy cloud

		your porous face overgrew
		like the earth's face
		it would smell of milk and garlic
		above it -- a straw hat has stuck

		O getaway of thieves
		O jehovah on ordinary legs
		sticking into soaked boots
		casting about a manna of peas
		in the furrows petted by the sun

		you sailed with the wind
		you forgot about the sheafs the bread
		we the twittering the reticent
		let us
		boldly grab the straw hat
		so it may not lodge in heaven
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Odloty
		(p. 30 of _Wiersze wybrane_, 1989)
		-------------------------------------------------------------

		do kogo będą modlić się wróble
		strachu w słomianym kapeluszu
		pożeglowałeś z wiatrem
		zamieszkałes w różowej chmurze

		porowata porosła
		twoja twarz jak twarz ziemi
		pachniała mlekiem i czosnkiem
		wyżej -- tkwił słomiany kapelusz

		ucieczko złodziei
		jehowo na zwykłych nogach
		tkwiacych w butach namokłych
		rzucający mannę grochu
		w słońcem pieszczone zagony

		pożeglowałes z wiatrem
		zapomniałeś o kłosach o chlebie
		świegocące płochliwe
		śmiało
		chwytajmy słomiany kapelusz
		żeby nie mógł zamieszkać w niebie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up