Wiersze Wybrane, page 31
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in your perfect fingers...")
		-----------------------------------------------------------
		 
		in your perfect fingers
		i am just a tremor
		a singing of leaves
		under the touch of your warm lips
		 
		scent irritates -- it says: you exist
		scent irritates -- disturbs the night
		in your perfect fingers
		i am light
		 
		i burn as green moons
		over the dead darkened day
		suddenly you know -- that my lips are red
		 
		-- salty tasting here comes the blood --
 
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("w twoich doskonalych palcach...")
		(p. 31 of _Wiersze wybrane_, 1989)
		-----------------------------------------------------------
		 
		w twoich doskonalych palcach
		jestem tylko drzeniem
		spiewem lisci
		pod dotykiem twoich cieplych ust
		 
		zapach drazni -- mowi: istniejesz
		zapach drazni -- roztraca noc
		w twoich doskonalych palcach
		jestem swiatlem
		 
		zielonymi ksiezycami plone
		nad umarlym ociemnialym dniem
		nagle wiesz -- ze mam usta czerwone
		 
		-- slonym smakiem nadplywa krew --
		 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up