Wiersze Wybrane, page 32
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in the flowers of a hagberry...")
		-----------------------------------------------------------
		 
		in the flowers of a hagberry
		made dizzy by scent
		my crazy anger
		fell down to its knees
		 
		i stood there above it
		helpless and trembling
		and you -- stood behind me
		 
		and faster than water flowing
		you took my hands
		and bound them
		with kisses
		 
		and later -- there was the hagberry
		and the hagberry
		looked on --
 
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("w kwiatach czeremchy")
		(p. 32 of _Wiersze wybrane_, 1989)
		-----------------------------------------------------------
		 
		w kwiatach czeremchy
		odurzony zapachem
		mój szalony gniew
		osunął się na kolana
		 
		stałam nad nim
		bezsilna i drżąca
		a ty -- stałeś poza mną
		 
		i szybciej niż płynie woda
		wziąłes moje ręce
		i skrępowałeś je
		pocałunkami
		 
		a potem -- była czeremcha
		i czeremcha
		patrzyła --
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

	

up