Wiersze Wybrane, page 37
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("they walked past me...")
		-------------------------------------------------------------

		they walked past me
		close enough
		to touch
		on shoulders they carried branches
		-- they were singing --
		good is good
		and evil is evil
		justice is good
		and injustice evil
		love is good
		and love is evil
		thus good is evil
		and evil is good
		and then I stepped out of the shadow
		and stood in their way
		they fell silent --
		yet
		I was merely beautiful

		so would say Si Shi
		caressing a twig of lilac
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("przechodzili kolo mnie...")
		-------------------------------------------------------------

		przechodzili koło mnie
		tak blisko
		ze mogłam ich dotknąć ręką
		na ramionach nieśli gałęzie
		-- śpiewali --
		dobro jest dobrem
		a zło jest złem
		sprawiedliwość jest dobrem
		a niesprawiedliwość złem
		miłość jest dobra
		i miłość jest zlą
		więc dobro jest złem
		i zło jest dobrem
		i wtedy wyszłam z cienia
		i zastąpiłam im drogę
		zamilkli --
		a przecież
		byłam tylko piękną

		mówiła Si-szy
		pieszcząc gałązkę bzu

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up