Wiersze Wybrane, page 38
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("i look for you in the cat's soft fur...")
		-----------------------------------------------------------
		 
		i look for you in the cat's soft fur
		in rain drops
		in fence planks
		i lean against a good fence
		and sun-spun
		-- a fly in a spider's web --
		i wait...
 
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		untitled ("szukam cie w miekkim futrze kota...")
		-----------------------------------------------------------
		 
		szukam cię w miękkim futrze kota
		w kroplach deszczu
		w sztachetach
		opieram się o dobry płot
		i zasnuta słońcem
		-- mucha w sieci pajęczej --
		czekam...
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

	

up