Wiersze Wybrane, page 39
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

 
		untitled ("I am of the ebbing water...")
		-------------------------------------------------------------

		I am of the ebbing water
		of the leaves which tremble
		nudged by the sound of wind
		which flies by in haste

		I am of the evening
		which cannot fall asleep
		it stubbornly stares
		with the hungry eyes of stars

		the night -- through blueskied veins
		in every strand of a body's tissue
		in the fingertips
		throbs with the passionate the unfulfilled

		I am the rasped voice
		dumbly silent
		over me the days
		on huge empty wingspans
		pass on by...
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("jestem z uplywajacej wody...")
		-------------------------------------------------------------

		jestem z upływajacej wody
		z liści które drżą
		trącane dźwiękiem wiatru
		przelatującego pospiesznie

		jestem z wieczoru
		ktory nie chce usnąć
		patrzy uparcie
		głodnymi oczyma gwiazd

		noc -- poprzez niebieskie żyły
		w każdym włóknie ciała
		w końcach palców
		pulsuje namiętnym niespełnionym

		jestem schrypłym głosem
		milczącym głucho
		nade mną dni
		o wielkich pustych skrzydłach
		mijają...

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up