Wiersze Wybrane, page 40
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled (to you I am tender...")
		-------------------------------------------------------------

		to you I am tender
		as the tart scent of flowers
		is to bees
		I am good to you
		like a swaying branch is
		to a bird's tired wings
		

		goldenly
		I fall on your eyelids
		in a smile
		I chase away thoughts -- the poisonous wasps

		it is the night
		that gave me you
		the huge night
		in which I'd lose hair strewn upon the canvas

		you are
		distinct as the moon
		you shine
		in my cool sky
		I pray to you

		what kind of religion
		is it which worships the lips
		of the arched god of pre-dawns

		ah religion
		exquisite blasphemers
		we are to ourselves
		a closed four-cornered world

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("jestem dla ciebie czula...")
		-------------------------------------------------------------

		jestem dla ciebie czuła
		jak dla pszczół
		cierpki zapach kwiatu
		jestem dla ciebie dobra
		jak dla zmęczonych skrzydeł ptaka
		rozchwiana gałąź

		złoto
		opadam na twe powieki
		uśmiechem
		odpędzam myśli -- kąśliwe osy

		to noc
		dała mi ciebie
		ogromna noc
		w której gubiłam rozrzucone po płótnie włosy

		jesteś
		jak księżyc wyraźny
		świecisz
		na moim chłodnym niebie
		modlę się do ciebie

		jaka to religia
		w której czci się usta
		wygiętego boga przedswitów

		ach religia
		wspaniali bluźniercy
		jesteśmy sobie
		zamkniętym czworokątnym światem

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up