Wiersze Wybrane, page 42
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I want to write about you")
		-------------------------------------------------------------

		I want to write about you
		to prop up with your name a crooked fence
		a frostbitten cherry
		to set bent strophes
		about your mouth
		to lie of your lashes that they are dark
		I want
		to entangle fingers in your hair
		to find a nook in the neck
		where with muted whisper
		the heart contradicts the mouth
		I want
		to mix your name with the stars
		with the blood
		to be in you
		to not be with you
		to vanish
		like a raindrop soaked up by the night

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("chce pisac o tobie...")
		-------------------------------------------------------------

		chcę pisać o tobie
		twoim imieniem wesprzeć skrzywiony płot
		zmarzłą czereśnię
		o twoich ustach
		składać strofy wygięte
		o twoich rzęsach kłamać że ciemne
		chcę
		plątać palce w twoje wlosy
		znaleźć wgłębienie w szyi
		gdzie stłumionym szeptem
		serce zaprzecza ustom
		chcę
		twoje imię z gwiazdami zmieszać
		z krwią
		być w tobie
		nie być z tobą
		zniknąć
		jak kropla deszczu którą wchłoneła noc

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up