Wiersze Wybrane, page 43
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

 
		untitled ("how old are your hands...")
		-------------------------------------------------------------

		how old are your hands
		knotted trees
		they are the spring
		when touching my hair

		through the crispness of autumn
		punches through
		the scent of awakened rootstocks
		earth's whisper

		amidst dry fingers
		the april breeze dances
		I bend
		my green neck

		deeper -- a sharp desire
		to latch on
		with the warm skin
		to your hands

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("ile lat maja twoje rece...")
		-------------------------------------------------------------

		ile lat mają twoje ręce
		sękate drzewa
		są wiosną
		kiedy dotykają moich włosów

		poprzez kruchość jesieni
		przebija
		zapach zbudzonych kłączy
		szept ziemi

		pośrodku suchych palców
		tańczy kwietniowy wiatr
		gnę
		moją zieloną szyję

		glębiej -- ostre pragnienie
		przywrzeć
		skorą cieplą
		do twoich rak

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up