Wiersze Wybrane, page 44
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Venus
		-------------------------------------------------------------

		she was so gorgeous as stone
		alabaster
		shot through with tiny green veins
		throbbing with the blood put to sleep

		half a hundred of gods
		upon a cloud
		would clap

		whenever she passed by
		hips swaying

		and no 
		not even a head
		and not mouth
		that swollen fruit from the south
		the breasts -- ah yes
		she had breasts fit
		to make one just stand there
		and howl in rapture at the clouds

		they were like sisterly moons
		stolen back from Saturn's skies
		oval -- upturned
		and Hephaestus who shoed horses in his smithy
		complained of her betrayals of him
		the fool

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Venus
		-------------------------------------------------------------

		była piękna jak kamień
		alabaster
		z zielonymi zyłkami
		tętniącymi uśpioną krwią

		pół setki bogów
		na obłoku
		klaskało w rece

		gdy szła
		chwiejąc się w biodrach

		i nawet nie głowa
		nie
		i nie usta
		nabrzmiały południa owoc
		piersi -- własnie
		piersi miała takie
		ze tylko stać
		i wyć z zachwytu do chmur

		były jak bratnie księżyce
		odkradzione niebu Saturna
		owalne -- uniesione w górę
		a Hefajstos który w kuźni koniom kopyta kuł
		skarżył się że go zdradza
		dureń
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up