Wiersze Wybrane, page 46
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("dead hair cannot dance...")
		-------------------------------------------------------------

		dead hair cannot dance
		cannot argue with the breeze
		cannot fall on frozen ears
		cannot woo fingers or birds

		scattered on a cool pillow
		it cannot scare off a dream with a rustle
		in silver rain it cannot get wet
		cannot tremble

		on a white bed
		it lies gotten cold deaf

		if and when a flower -- then so estranged
		and if and when a smile -- then so unmoved
		the sun has tiptoed off the sky
		it is night already
		

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("umarle wlosy nie tancza...")
		-------------------------------------------------------------

		umarłe włosy nie tańczą
		nie sprzeczają się z wiatrem
		nie opadają na zmarznięte uszy
		nie wabią palców ani ptaków

		rozsypane na chłodnej poduszce
		nie płoszą snu szelestem
		w srebrnym deszczu nie mokną
		nie drżą

		na białym łóżku
		leżą wystygłe głuche

		i jeśli kwiat -- to obco
		jeśli uśmiech -- obojętnie
		słońce z nieba odeszło na palcach
		to już noc

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up