Wiersze Wybrane, page 47
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		A Poem About Love
		-------------------------------------------------------------
						in memory of 
							Amadeo Modigliani
						  and Jeanne Hebuterne
		the two of them
		seen through
		the valves of a heart
		in profile
		framed in pain as in gold
		looking out hung
		on an astral nail

		night like a wall
		behind them
		the universe with indifferent
		stars for eyes
		and only these two -- alone
		in a shabby window
		of an earthly street

		and people said there is no love
		they lied about love having died
		in a sanatorium that sings of carbolic acid
		of a very human tuberculosis

		meanwhile
		on high under the rooftops
		a window
		sporting a potted geranium
		gave a bounty of red
		love -- in petals had flaked
		downwards
		
	Polish original Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Wiersz o milosci
		-------------------------------------------------------------
						pamięci
							Amadeo Modigliani
						   i Jeanne Hebuterne
		ich dwoje
		poprzez zastawki serca
		widoczni na wylot
		z profilu
		oprawieni w ból jak w złoto

		patrzą powieszeni
		na astralnym gwoździu

		noc jak ściana
		za nimi
		wszechświat z obojętnymi
		oczyma gwiazd
		i tylko oni -- samotni
		w odrapanym oknie
		ziemskiej ulicy

		a mówili że nie ma miłości
		kłamali że miłość umarła
		w sanatorium śpiewajacym karbolem
		na bardzo ludzką gruźlicę

		tymczasem
		wysoko pod dachem
		okno
		z doniczką pelargonii
		obrodziło czerwono
		miłość -- posypała się płatkami
		w dół

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up