Wiersze Wybrane, page 50
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

 
		untitled ("in a bountiful summer...")
		-------------------------------------------------------------

		in a bountiful summer
		I complain of hunger
		the tangled wings of birds I envy
		the dark green of gardens
		the sky
		in which there lives sun the golden fruit

		hunger hunger
		full lips of hunger
		my fingers boned with hunger
		I purse and stretch
		attracting the sun's rays
		that round target of fulfillment

		and my body
		lashed by the wind
		ripened
		swaying on the branch of life
		like a green cockatoo
		wobbly
		this I hand over
		to the soft hands of clouds

		in a constant turning
		the earth giggles below me

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("w obfitym lecie...")
		-------------------------------------------------------------

		w obfitym lecie
		skarżę się na głód
		skrzydłom ptaków pomiętym zazdroszczę
		ciemnej zieleni ogrodów
		niebu
		w którym słońce złoty owoc mieszka

		głód głód
		pełne wargi głodu
		skościałe głodem palce rozginam
		na słoneczne promienie wabię
		spełnienia tarczę okrągłą

		i ciało moje
		smagane przez wiatr
		dojrzałe
		kołyszące się na gałęzi życia
		jak zielona papuga
		chwiejne
		podaję
		miękkim rękom obłoków

		w ciągłym obrocie
		chichocze pode mną ziemia

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up