Wiersze Wybrane, page 51
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		The Cat
		-------------------------------------------------------------

		I have gotten god in my fur
		when I stretch out
		I feel his fingers
		taut in my back

		he -- in the muscles of my paws
		steps softer
		than a round moon
		upon the stalking sky

		let us not scare any branches
		the wind
		flutters in our snout,
		as the wing of a stupid sparrow

		I lick my whiskers
		from warm blood
		eyes slitted to narrows -- I sing the praises
		-- of the beneficent god

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Kot
		-------------------------------------------------------------

		ja mam pana boga w futrze
		kiedy się przeciągam wzdłuż
		czuję jego palce
		wyprężone na grzbiecie

		on -- w mięśniach moich nóg
		kroczy ciszej
		niż okrągły księżyc
		po przyczajonym niebie

		nie płoszmy gałęzi
		wiatr
		trzepocze nam w pysku,
		skrzydłem głupiego wróbla

		oblizuję wąs
		z ciepłej krwi
		zmrużony -- śpiewam hymn
		-- o dobrym bogu

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up