Wiersze Wybrane, page 54
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

        On Sparrows
        ----------------------------------------------------------

        sparrows make supreme Catholics
        believing in everything
        in visions in sun
        in fading leaves
        they do not lie
        they do not steal
        they do not peck out peas from the ground
        when things barely turn green
        in the warm sensible March
        they do not twitter
        they do not put wings on fences aflutter
        they allow themselves to be caught in the claws
        by long tabby cats
        and perish like tortured saints
        within deepest guts
        for uncommitted crimes
        this is why on the Christmas Eve
        it is sparrows and none other
        gracing the highest branch of the Christmas tree
        and they are crying

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

        O wroblach
        ----------------------------------------------------------

        wróble to arcydobrzy katolicy
        wierzący we wszystko
        w objawienie w słońce
        w płowiejące liście
        one nie kłamią
        nie kradną
        nie wydziobują grochu z ziemi
        kiedy ledwie się zazieleni
        w ciepłym roztropnym marcu
        one nie swiegocą
        nie uskrzydlają płotu trzepotem
        pozwalają się łapać w paznokcie
        długim pręgowanym kotom
        i giną jak święci męczennicy
        w głębokich trzewiach
        za niepopełnione winy
        dlatego właśnie w wigilię
        wróble a nie kto inny
        siedzą na najwyższej gałązce choinki
        i płaczą

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up