Wiersze Wybrane, page 55
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("with a violet and a nettle they wrote...")
		-------------------------------------------------------------

		with a violet and a nettle they wrote
		with the bitter scent
		of ebbing life
		they said: do come
		he did not come

		they emerged past the newly washed threshold
		they shielded their eyes
		the air was full
		of stork wings
		of returns

		at noon they pushed asunder the yellow sheafs
		they looked amidst the quail nests
		every poppy
		held in the open petals
		impatience

		later -- they lifted heads
		and the leaves
		those death-ringing in
		fell
		on the expectant eyes

		the snow that came covered the faintest track
		they waited
		until the small line of days
		knotted itself smartly
		into a noose
		one affording the possibility of not living

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("pisali fiolkiem i pokrzywa...")
		-------------------------------------------------------------

		pisali fiołkiem i pokrzywą
		zapachem gorzkim
		upływającego życia
		mówili: przyjdź
		nie przyszedł

		wychodzili przed wymyty prog
		przysłaniali oczy
		powietrze było pełne
		bocianych skrzydeł
		powrotów

		w południe rozsuwali żółte kłosy
		wypatrywali pośród przepiórczych gniazd
		każdy mak
		miał w rozgiętych płatkach
		niecierpliwość

		potem -- podnosili głowy
		i liście
		podzwaniające śmiercią
		opadały
		na wyczekujące oczy

		śnieg przysypał najlżejszy ślad
		czekali
		dokad sznureczek dni
		nie zawiązał się ładnie
		w pętlę
		na której można nie żyć
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up