Wiersze Wybrane, page 57
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Through a Smile
		-------------------------------------------------------------

		to me you will come
		biting lips
		when at last you burn up
		in the green flame of books

		my hands
		will embrace you
		covered
		by the dust of the roads you have not traveled

		the dark mysteries of being
		from my lips you will drink

		and on my shoulder
		you will calculate
		what infinity multiplied by eternity is

		a most excellent abacus
		will be my hair uncounted

		my breasts -- golden hemispheres
		of earth which is your home

		and the streets of the universes
		upon which you tread so lightly
		my legs before you

		thus you will gather knowledge
		unsifted closed
		in the rhythm of my dancing blood

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Poprzez usmiech
		-------------------------------------------------------------

		do mnie przyjdziesz
		przygryzłszy wargi
		gdy juz spłoniesz
		w zielonym ogniu książek

		moje ręce
		przytulą ci/e
		okrytego
		kurzem dróg których nie przeszedłeś

		ciemne tajemnice istnień
		wypijesz z moich ust

		i na moim ramieniu
		wyliczysz
		ile jest nieskończoność mnożona przez wieczność

		liczydłem znakomitym
		będą niepoliczone wlosy

		piersi -- złote połowy
		ziemi która jest twoim domem

		i ulice wszechświatów
		po których idziesz lekko
		moje nogi przed tobą

		tak będziesz zgarniał wiedzę
		nieprzebraną zamkniętą
		w rytmie mojej tańczacej krwi

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up