Wiersze Wybrane, page 59
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		The Eternal Finale
		-------------------------------------------------------------

		I promised you heaven
		but it was a lie
		because I will lead you to hell
		into redness -- into pain

		we will not walk the gardens of Eden
		or spy through the fence
		on the blooming dahlia and the hyacinth
		we -- will lie down
		at the devil's palace gates

		our wings of darkened syllables
		will rustle like those of angels
		we will sing a song
		of simple human love

		in a streetlight's flicker
		shining yonder
		we will kiss on the mouth
		we will whisper goodnight to each other
		we will fall asleep

		in the morning the watchman will run us off
		away from the peeling bench
		and laughing odiously
		he will point at the apple core
		down by the apple tree

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Wieczny final
		-------------------------------------------------------------

		obiecywałam niebo
		ale to nieprawda
		bo ja cię w piekło powiodę
		w czerwień -- w ból

		nie będziemy obchodzić rajskich ogrodów
		ani zaglądać przez szpary
		jak kwitnie georginia i hiacynt
		my -- położymy się na ziemi
		przed bramą czarciego pałacu

		zaszeleścimy anielsko
		skrzydłami o pociemniałych zgłoskach
		zaśpiewamy piosenkę
		o ludzkiej prostej miłości

		w promyku latarni
		świecącej stamtąd
		pocałujemy się w usta
		szepniemy sobie -- dobranoc
		zaśniemy

		rano -- stróż nas przegoni
		z odrapanej parkowej ławki
		i śmiejąc się okropnie
		wskaże -- ogryzek jabłka
		leżący pod pniem jabłoni

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up