Wiersze Wybrane, page 61
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	What Love Is
	---------------------------------------------------------------
	 
	A flame which possessed a cabin -- with a drunken
	kiss biting deep into the roofing straw.
	A lightning -- which loves tall trees -- a water
	imprisoned in the flat -- freed by the freedom-hungry
	wind.
	Tresses of a pine -- petted by the wind's hand -- hair
	taking up a crazed grateful song.
	The darkly head of a woman drowned -- who softly spread fingers
	across the wave -- giving her smile to the dead sun.
	Dragged ashore -- she wept for a long time and would not dry up
	up until the sad people put her in the earth.
	A flame.
  
  Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Czym jest milosc
		-------------------------------------------------------------
	 
		Płomieniem który posiadł drewnianą chatę -- pijanym
		pocałunkiem wgryzł się w głąb strzechy.
		Piorunem -- ktory kocha wysokie drzewa -- wodą
		uwięzioną płasko -- wyzwalaną przez niesyty wolności
		wiatr.
		Włosami sosny -- gładzonymi jego reką -- włosami
		rozśpiewanymi w szaloną wdzięczną pieśń.
		Ciemną głową topielicy -- która palce rozsnuła
		w poprzek fali -- a uśmiech dała nieżywemu słońcu.
		Wyciągnięta na brzeg -- płakała długo i nie wyschła
		aż dotąd póki smutni ludzie nie zakopali jej w ziemi.
		Płomieniem.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up