Wiersze Wybrane, page 62
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	A She-Weasel
	------------------------------------------------------------------

	I am her I flash white in rapture over myself
	with my fallow back I rub against the caress of grass.
	a weasel -- a sleek tiny flame she popped out of the bushes
	and introduced herself to existence in one crazy dance.
	long she drew her pliant body then snapped like a bow
	and through her eyes she dropped down on all sighted fours.
	there she is -- the earth undulates beneath her and the sky stoops
	above her so low as to absorb her so that she may never go
	to where there is no warmth earth and sky.

   Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Lasica
		-------------------------------------------------------------

		jestem nią błyskam biało w zachwycie nad sobą
		płowym grzbietem ocieram się o pieszczotę traw.
		łasica -- podłużny płomyk wychynęła z krzaków
		i szalonym tańcem powiedziała istnieniu o sobie.
		długo napinała giętkie ciało na cztery widzące nogi.
		jest -- ziemia faluje pod nią i niebo pochyla się
		nisko aby ją wchłonąć w siebie aby nigdy nie odeszła
		tam gdzie nie ma ciepła ziemi i nieba.
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up