Wiersze Wybrane, page 66
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	From La Mancha
	--------------------------------------------------------------------

	The wind entangled into the wings of the windmill is
	mocking the pathos of the moments passing in the sky. Don Quixote
	of long sun shadows has rested his chin in his hand --
	dully stares ahead. A windmill. A windmill. Rocinante is
	gathering crickets into his emaciated maw and proceeds to eat
	them because they have the color and the scent of grass. And
	while Sancho Panza is raping a girl in the bushes who in her
	fat sanguine body wears the helpless collarbones of
	Dulcinea del Toboso -- Don Quixote is struggling with the
	giant. And is winning. The poking-out ribs of Rocinante
	are exploding with a green chirping music.

   Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Z Manczy
		-------------------------------------------------------------

		Wiatr zaplątany w skrzydła wiatraka kpi z patosu
		mijajacych niebem chwil. Don Kichot z podłużnych
		słonecznych cieni oparł brodę na ręce -- patrzy tępo.
		Wiatrak. Wiatrak. Rosynant chudą szczęką zgarnia
		świerszcze i je bowiem mają barwę i zapach trawy.
		I podczas gdy Sanszo Pansa gwałci w krzakach dziewczynę
		która w tłustym czerwonym ciele nosi bezradne 
		obojczyki Dulcynei -- Don Kichot walczy z olbrzymem.
		I zwycięża. Wystające żebra Rosynanta rozsadza zielona
		świegotliwa muzyka.
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up