Wiersze Wybrane, page 67
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		The Mirror
		-------------------------------------------------------------

		I am suffocated by the beauty of my body.
		today I watched myself with your eyes. I discovered
		the soft bend of arms the weary roundness of breasts which
		wish to sleep and slowly in spite of themselves roll down.
		my legs parting immesurably giving away to the limit which
		does not exist that which is me and that which is beyond me
		throbs in every leaf in every raindrop.
		I saw myself in your eyes as if through glass
		looking at me I felt your hands on the warm taut
		skin of my thighs and obedient to your order
		I stood naked at front of a great mirror. and then
		I covered your eyes so as not to see and not to feel
		the solitude of my body blossoming with you.
 
   Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	Lustro
	-------------------------------------------------------------

	jestem zaczadzona pięknem mojego ciała.
	patrzyłam dzisiaj na siebie twoimi oczyma. odkryłam
	miękkie zagięcie ramion znużoną okrągłość piersi które
	chcą spać i powoli na przekór sobie staczają się w dół.
	moje nogi rozchylające się oddające bezmiernie aż po
	krańce których nie ma to co jest mną i poza mną
	pulsuje w każdym liściu w każdej kropli deszczu.
	widziałam się jak gdyby poprzez szkło w twoich oczach
	patrzących na mnie czułam twoje ręce na ciepłej napiętej
	skórze moich ud i posłuszna twojemu rozkazowi
	stałam naga naprzeciw wielkiego lustra. a potem
	zasłoniłam oczy twoje żeby nie widziec i nie czuć
	samotności mojego rozkwitłego tobą ciała.
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up