Wiersze Wybrane, page 68
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("these words have existed always")
		------------------------------------------------------
		 
		these words have always existed
		in the open smile of a sunflower
		in the dark wing of a crow
		and also
		in the frame of a door left ajar
		 
		even when there was no door
		they existed
		in the branches of a simple tree
		 
		and you want me
		to have them to myself
		to be
		the crow's wing the birch and the summer
		you want me to buzz
		as beehives do when open to sunshine
		 
		fool
		i do not own these words
		i borrow them
		from the wind from the bees and from the sun
 
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("te slowa istnialy zawsze")
		----------------------------------------------------------
		 
		te słowa istniały zawsze
		w otwartym uśmiechu słonecznika
		w ciemnym skrzydle wrony
		i jeszcze
		we framudze przymkniętych drzwi
		 
		nawet gdy drzwi nie było
		istniały
		w gałęziach prostego drzewa
		 
		a ty chcesz
		żebym je miała na własność
		żebym była
		skrzydłem wrony brzozą i latem
		chcesz
		żebym dzwięczała
		brzękiem uli otwartych na słońce
		 
		głupcze
		ja nie mam tych słów
		pożyczam
		od wiatru od pszczół i od słońca
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up