Wiersze Wybrane, page 71
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("aware of myself")
		-------------------------------------------------------------

		aware of myself
		smiling to myself
		in winter's nutshell

		a squirrel's fur
		hand-raked
		underwent assumption into heaven up a tree trunk

		am not
		more than a tree branch
		less than a little paw
		of a fallow squirrel

		being me to myself
		excluding the world
		which being rained-on
		enters twilight
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("swiadoma siebie...")
		-------------------------------------------------------------

		świadoma siebie
		usmiechnięta sobie
		w łupinie ziemi

		wiewiórki futro
		przegarnięte dłonią
		wniebopstąpiło w pień

		nie jestem
		wiecej niż gałąź
		mniej niż łapka
		płowej wiewiórki

		sobie sobą
		wykluczająca świat
		który przed deszczem
		zmierzcha

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up