Wiersze Wybrane, page 72
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("lyricism did not fall with the last leaf...")
		-------------------------------------------------------------

		lyricism did not fall off with the last leaf
		the naked branches
		whisper to the roots
		a tale of returning seasons
		the roots do not believe it all too deeply
		but nonetheless keep on taking juices

		lyricism remained
		between the nonbelief
		and warmth
		she swells up
		in the brown branches

		the last butterfly out
		wished to take her on its wings
		to fly away with a pillaged treasure
		but lyricism remained
		in the roots
		
	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		("liryka nie opadla z ostatnim lisciem...")
		-------------------------------------------------------------

		liryka nie opadła z ostatnim liściem
		nagie gałęzie
		korzeniom
		szepczą przypowieść o powracaniu pór roku
		korzenie nie wierzą głęboko
		a jednak czerpią soki

		liryka została
		pomiędzy niewiarą
		a ciepłem
		nabrzmiewa
		w brunatnych gałęziach

		ostatni motyl
		chciał ją wziąć na skrzydła
		odfrunąć ze skarbem złupionym
		ale liryka została
		w korzeniach

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up