Wiersze Wybrane, page 73
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

    Notes from the history of philosophy
    -------------------------------------------------------------------

    Zeno of Elea, the mathematician, calculated that the world is
    whole and immobile in the sun. He calculated it thusly:
    He cut the sun into pieces, small, ever smaller, until they
    ceased to shine in his hand and it got dark. The terrified
    Zeno of Elea rubbed his eyes, then quickly reassembled
    the split fragments chip to chipped-off chip, until they burst
    yet again for him in one indivisible sun.

   Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

    Wypisy z historii filozofii
    -------------------------------------------------------------------

    Zenon z Elei -- matematyk obliczył, że świat jest jeden
    i nieruchomy w słońcu. Obliczył to w ten sposób, ze słońce
    pociął na kawałki, małe, coraz mniejsze, aż mu przestały
    świecić w dłoni i stało się ciemno. Przerażony Zenon z Elei
    tarł oczy, a potem szybko podorzucał do siebie odtłuczone
    grudki, aż mu rozbłysły znowu jednym i niepodzielnym
    słońcem.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up