Wiersze Wybrane, page 74
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Wit Stwosz
		-------------------------------------------------------------

		In love with the swarthy beauty of facial muscles slender
		trembling calves spread-out fingers he arm-lifted them
		and placed them on an altar. To their elbows he lent
		a sleek relief cut the noses sharply the eyes he smoothed
		with paint so blue as to have them speak to the lazy earth
		about the heavens sleeping in everyman and everywoman.
		Then he gilded their dress and smile their terror and
		sadness. Scrap of the universe -- a green moon, he put
		underfoot a woman and overhead set the heavy fertile
		tenderness of men. And that is how they froze certain of
		their own beauty and their own eternity like huge trees
		roaring with leaf-smitten branches. While he walked away
		eyes blinking bowing to the god of wood and goldleaf paint
		this pagan Wit Stwosz.

   Wit Stwosz: 15th c. German master woodworker who also worked in Poland
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
    Wit Stwosz
    ---------------------------------------------------------------------

    Zakochany w smagłej urodzie mieśni twarzy szczupłych
    drgających łydek rozportartych palców podźwignął ich ra-
    mieniem i postawił na ołtarzu. Łokciom nadał strzelistą
    wypukłość nosy wyciał ostro a oczy powłókł farbą niebieską
    żeby mówiły leniwej ziemi o niebie śpiacym w człowieku.
    Potem pozłocił ich suknie i uśmiech ich przerażenie i żal.
    Strzęp wszechświata -- zielony księżyc położył kobiecie
    pod nogi a ponad jej glową zawiesił cieżką płodną tkliwość
    mężczyzn. I stali tak pewni własnej urody i własnej wieczności
    jak ogromne drzewa szumiące ulistwionymi gałęźmi. A on
    odszedł i mrużąc oczy pokłonił się bogu z drzewa i farby
    złocistej poganin Wit Stwosz.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up