Wiersze Wybrane, page 77
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("be near me close...")
		-------------------------------------------------------------

		be near me close
		because only then
		i am not chilled

		the cold roars in from space

		when i think
		how big she is
		as compared to me

		then i am in need
		of your two interlocked arms 
		two rays of the universe

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"badz przy mnie blisko..."
		-------------------------------------------------------------

		bądź przy mnie blisko
		bo tylko wtedy
		nie jest mi zimno

		chłód wieje z przestrzeni

		kiedy myslę
		jak ona duża
		i jaka ja

		to mi trzeba
		twoich dwóch ramion zamkniętych
		dwóch promieni wszechświata

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up