Wiersze Wybrane, page 79
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("why not as a tree...")
		-------------------------------------------------------------

		why not as a tree
		a tree with its golden bloodstream
		scales the heights just the same
		grows greedily
		matures
		while concentrating itself
		in the sun-warmed noon
		bears progeny
		in the fall
		casting away the remembrance of summer
		giving away to the grabbing hands of wind
		its coat of leaves
		the exhibitionism of a tree
		and under my elbow its perfect
		whenever i write -- death

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"dlaczego nie drzewem..."
		-------------------------------------------------------------

		dlaczego nie drzewem
		drzewo o krwioobiegu złotym
		tak samo pnie się wzwyż
		zachłannie rośnie
		dojrzewa
		w skupieniu
		w nagrzane słoncem południe
		rodzi
		jesienią
		odrzuca pamięć lata
		porywczym rękom wiatru
		oddając liści sierść
		ekshibicjonizm drzewa
		i doskonałą pod moim lokciem
		kiedy piszę -- śmierć

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up