Wiersze Wybrane, page 81
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in the poisonous buzz")
		-------------------------------------------------------------

		in the poisonous buzz
		in the rustle of grasses
		in the clumsy wings of a bee
		love lives

		dressed in kisses
		like a tree in raindrops
		I am growing

		and when I am thinking of you
		it is like
		having a butterfly flutter in the hand
		trapped and blind

		and the time
		poised to jump is behind me
		holding a blade of grass in its whiskers
		a today's day

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("w jadowitym brzeku")
		-------------------------------------------------------------

		w jadowitym brzęku
		w szeleście traw
		w niezdarnych skrzydłach pszczoły
		miłość mieszka

		w pocałunki ubrana
		jak drzewo w krople
		rosnę

		i gdy myślę o tobie
		to tak
		jakby motyl trzepotał w dłoni
		uwięziony i ślepy

		a czas
		przyczajony poza mną do skoku
		trzyma w wąsach źdźbło
		dzisiejszy dzień

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up