Wiersze Wybrane, page 82
Halina Po¶wiatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("we invited spiders...")
		-------------------------------------------------------------

		we invited spiders
		to a communal living
		so that they would web
		that empty corner by the wardrobe

		so that they would web
		so that they would entangle

		afterwards
		we set the stove upside down
		it came out distinguished-looking
		we swayed the lamp
		it went out

		housewarming accomplished
		home at last
		with the cruel scent of the stock gillyflower
		crosswise

	Polish text Copyright 1975 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		"zaprosilismy pajaki..."
		-------------------------------------------------------------

		zaprosili¶my paj±ki
		na wspólne pomieszkanie
		żeby nieco zapajęczyły
		ten pusty k±t przy szafie

		żeby rozsnuły
		zasnuły

		potem
		ustawili¶my piec do góry dnem
		wypadł dostojnie
		rozhu¶tali¶my lampę
		zgasła

		i już było mieszkanie
		wreszcie mieszkanie
		z okrutnym zapachem maciejki
		w poprzek

            Halina Po¶wiatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up